logo

Urusan Pembelian Rumah Mampu Milik

//
Posted By
/
Comment0
/

Oleh : Puan Aisha Mubarak  

Pada 11hb April, 2016 lalu, pihak Perbadanan Putrajaya selaku penyelaras projek Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia (PPA1M) telah mengadakan  Majlis Menandatangani Perjanjian Jual Beli bagi Fasa 1 PPA1M di Putrajaya yang merangkumi beberapa projek, Selasih, Palma, Seruling, Larai, Jintan, Melinjau, Ketumbar dan Kasturi. Upacara pembukaan telah dirasmikan oleh Tan Sri Dr Ali Hamsa selaku Ketua Setiausaha Negara dan menyaksikan penyertaan pemaju-pemaju serta peguam-peguam panel yang telah menyediakan Perjanjian Jual Beli untuk bakal-bakal pembeli yang bertuah kerana dapat memiliki rumah mempumilik yang berkualiti dan luas di lokasi terbaik di Putrajaya.

PPA1M dan PRIMA adalah antara projek yang dilancarkan oleh kerajaan setelah mendapati bahawa terdapat golongan bergaji pertengahan (middle-class) yang tidak mampu memiliki hartanah kediaman. Menurut kebanyakan kajian yang telah dibuat dalam perkara ini, dua faktor utama yang menyumbang kepada jurang pemilikan hartanah di lokasi mampat ialah perlonjakan harga hartanah yang mendadak kerana aktiviti spekulasi yang tidak terkawal dan kenaikan kos sara hidup yang tidak dapat sejajar dengan kenaikan harga hartanah. Dalam hal ini, nilai hartanah sebenarnya adalah satu perkara yang subjektif, tetapi bila permintaan menjadi besar, maka hartanah yang sepatutnya tidak sebegitu mahal pun, boleh ditawarkan pada harga yang tinggi. Maka, kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk mengawal spekulasi. Dalam masa yang sama, mengambil langkah pro-aktif dengan penglibatan secara langsung sebagai penyelia projek bagi PPA1M and PRIMA untuk membuka peluang kepada rakyat berpendapatan sederhana yang belum memiliki rumah untuk menrealisasikan impian mereka sebagai pemilik rumah sendiri.

Dalam siri hari ini, saya ingin memberikan sedikit kesedaran kepada pembaca sekalian berkenaan format Perjanjian Jual Beli  yang diguna pakai dalam projek PPA1M dan PRIMA, memandangkan sambutan rakyat terhadap projek-projek ini amat menggalakkan.

Perjanjian JualBeli ialah perikatan asas antara Pembeli, Penjual (Pemaju) dan Pihak Ketiga. Justeru dengan itu, ia adalah penting untuk pembeli mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang secukupnya tentang konsep Perjanjian JualBeli ini sebelum mereka menandatanganinya. Dalam hal ini, penting untuk memastikan pembeli mempunyai peguam yang bertauliah samaada yang telah dilantik oleh pihak pemaju atau secara persendirian bagi memastikan tiada kemusykilan dalam pemahaman terma-terma dan obligasi dalam urusan pembelian.

Menurut Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan Dan Pelesenan) 1966, terdapat tiga jenis Perjanjian JualBeli yang terkandung dalam Jadual G, H & J. Jadual G merupakan Perjanjian JualBeli yang standard dan perlu digunakan menurut undang-undang bagi pembelian hartanah yang mempunyai hak milik individu. Cara pembayaran harga beli bagi Perjanjian ini ialah harga beli hendak lah dibayar oleh pembeli kepada Pemaju secara ansuran dan pada masa dan mengikut cara yang ditetapkan mengikut peringkat kerja yang telah disiapkan oleh Pemaju. Begitu juga bagi Jadual H di bawah akta yang sama, dimana urusan ini merupakan perjanjian standard bagi hartanah yang merupakan unit individu dalam bangunan (berstrata).

Sebuah lagi Perjanjian JualBeli yang perlu diketahui oleh pembeli ialah Perjanjian dalam nisbah 10:90. Bentuk perjanjian amat digalakkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) selaku kementerian yang megawal aktiviti pasaran perumahan dan hartananh. kerana ianya memastikan bahawa Pemaju hanya boleh menerima harga belian setelah menyiapkan pembinaan rumah serta memperolehi Sijil Penyiapan dan Penyempurnaan (CCC) daripada Arkitek.

Dalam projek PPA1M, kebanyakan pemaju hanya dibenarkan untuk memasuki Perjanjian Jual Beli dengan pembeli dengan membuktikan bahawa tahap pembinaan projek adalah pada tahap persiapan 50% atau lebih. Namun begitu, pembeli masih harus menyediakan 10% daripada harga belian sebagai deposit menurut Perjanjian Jual Beli dalam Jadual J. Dalam kes PPA1M Fasa-1, pihak Perbadanan Putrajaya selaku pemilik tanah dan penyelaras telah memperolehi kebenaran KPKT untuk mengubah syarat deposit ini, dan oleh itu pembeli tidak perlu membayar sebarang deposit pun kepada Pemaju semasa menandatangani Perjanjian Jual Beli. Harga Belian hanya perlu dilangsaikan sepenuhnya pada tahap penyempurnaan pembinaan iaitu dalam masa 30 hari dari tarikh Sijil (CCC) . Jadi, pembeli boleh terus berurusan dengan pihak pembiaya sama ada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) atau bank bergantung kepada tahap kredibiliti kredit dan kelayakan masing-masing untuk pembiayaan penuh. Ini adalah satu lagi langkah keselesaan yang diberikan oleh kerajaan untuk memastikan pembeli-pembeli yang layak benar-benar dapat memiliki hartanah istimewa ini.

Terdapat banyak lagi aspek yang perlu diketahui oleh pembeli antaranya hak-hak sebagai pembeli atau pemilik, isu pembiayaan penyelenggaraan, obligasi untuk membuat bayaran berkala seperti yuran penyelenggaraan, cukai-cukai yang berkaitan, isu menjual dan memindahmilik kepada pihak ketiga dan juga isu kejiranan dan tatatertib kehidupan bersama dalam sesebuah komuniti. Kami akan menerangkan secara berperingkat dalam siri-siri akan datang.

20160411_133120

                                 20160411_133039

                              20160411_132359

                                20160411_113456

                                 20160411_125125